Følg

Oppsett av epostkonto på PC/Mac

Outlook:

Kontotype: POP
Brukernavn: din epostadresse
Server for innkommende epost: mail.dittdomenenavn.no
Server for utgående epost (SMTP): mail.dittdomenenavn.no
Flere innstillinger:
Server for utgående epost: Krever godkjenning (bruk samme brukernavn og passord som på innkommende)
Avansert:
SMTP port: 465
SSL: Ja

Windows Live Mail:

Servertype: POP
Informasjon om innkommende epost
Serveradresse: mail.dittdomenenavn.no
SSL: Ja
Godkjenn med: fjern tekst.
Brukernavn: din epostadresse
Informasjon om utgående epost
Serveradresse: mail.dittdomenenavn.no
Port: 465
SSL: ja
Krever godkjenning: Ja

 

Apple Mail:

Innstillinger for tjener for innkommende e-post (POP eller IMAP)
Kontotype: POP
Vertsnavn på tjener for innkommende post: mail.dittdomenenavn.no
Brukernavn: din epostadresse
Portnummer for tjener for innkommende post: 995
Godkjenningsmetode for tjener for innkommende e-post: Passord
SSL: Ja

Innstillinger for tjener for utgående e-post (SMTP)
Tjener for utgående e-post: mail.dittdomenenavn.no
Port for tjener for utgående post: 465
SSL: Ja
Godkjenningstype for tjener for utgående e-post: Passord
Brukernavn: din epostadresse

Kommentarer

Levert av Zendesk