Følg

Oppsett av epostkonto på PC/Mac

Outlook:

Kontotype: POP
Brukernavn er samme som epostadressen.
Server for innkommende epost: mail.dittdomenenavn.no
Server for utgående epost (SMTP): mail.dittdomenenavn.no
Flere innstillinger:
Server for utgående epost: Krever godkjenning (bruk  samme brukernavn og passord som serveren for innkommende epost)
Avansert:
SMTP port: 587
SSL: Nei

Windows Live Mail:

Servertype: POP
Informasjon om innkommende epost
Serveradresse: mail.dittdomenenavn.no
SSL: Nei
Godkjenn med: fjern tekst.
Brukernavn er samme som epostadressen.
Informasjon om utgående epost
Serveradresse: mail.dittdomenenavn.no
Port: 587
SSL: Nei
Krever godkjenning: Ja

 

Apple Mail:

Innstillinger for tjener for innkommende e-post (POP eller IMAP)
Kontotype:    POP
Vertsnavn på tjener for innkommende post:     mail.dittdomenenavn.no
Brukernavn:     samme som epostadressen.
Portnummer for tjener for innkommende post:     110
Godkjenningsmetode for tjener for innkommende e-post:    Passord
SSL:    Nei

Innstillinger for tjener for utgående e-post (SMTP)
Tjener for utgående e-post:    mail.dittdomenenavn.no
Port for tjener for utgående post:    587
SSL:    Nei
Godkjenningstype for tjener for utgående e-post:    Passord
Brukernavn: samme som epostadressen.

Kommentarer

Levert av Zendesk